Порядок сертифікації

Процедура сертифікації починається з подачі заявки в ОСП. Заявка може бути як від роботодавця кандидата, так і від самого кандидата, якщо кандидат і роботодавець - одна особа.

На сьогодні ОСП проводить сертифікацію фахівців з НК за двома окремими процедурами:

1.     Процедура НПАОП - сертифікація фахівців з НК машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки згідно вимог НПАОП 0.00-1.63-13 "Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю" (форму заявки Ви можете завантажити тут). За цією процедурою ОСП сертифікує фахівців з НК, які виконують:

-         контроль машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

-         вхідний та вихідний контроль продукції відповідно до вимог нормативно-правових актів Держгірпромнагляду та державних стандартів України.

2.     Процедура ISO - сертифікація фахівців з НК в добровільній сфері згідно з вимогами стандарту ISO 9712:2012 (форму заявки Ви можете завантажити тут). За цією процедурою ОСП сертифікує фахівців з НК кваліфікація яких повинна відповідати вимогам європейських та міжнародних стандартів, зокрема ISO 9712:2012.

Заявки на проведення сертифікації мають встановлені форми і подаються окремо, в залежності від необхідної замовнику галузі сертифікації. Разом із заявкою до ОСП подаються необхідні для проведення сертифікації документи, що перераховані в Додатку 2.

На підставі експертизи поданої заявки ОСП надає Заявнику направлення, в якому вказано необхідний об`єм спеціальної підготовки і стажування (за необхідності), та реквізити навчальних і атестаційних центрів системи сертифікації ОСП (перелік НЦНК і АЦНК наведено у відповідних таблицях), в яких кандидат може пройти спецпідготовку і атестацію. На підставі направлення кандидат звертається в один із вказаних навчальних центрів, де проходить спецпідготовку і дістає свідоцтво про це, копії якого він повинен надати в АЦНК і ОСП.

Після проходження спецпідготовки кандидат або проходить стажування (за необхідності), або звертається до одного з вказаних в направленні АЦНК, де проходить атестацію (складає кваліфікаційний екзамен). Екзаменаційні документи кандидата, відповідним чином оформленні в АЦНК, передаються в ОСП.

На підставі експертизи екзаменаційних документів, з урахуванням матеріалів поданої заявки та свідоцтва про спецпідготовку (також довідки про стажування за необхідності), ОСП приймає рішення щодо сертифікації фахівця. У разі позитивного рішення фахівець включається в єдиний реєстр фахівців з НК та йому оформлюються кваліфікаційне посвідчення і сертифікат. Зазначені документи видаються фахівцю на підставі його власної заяви встановленої форми, яку необхідно подавати в ОСП разом із заявкою на сертифікацію. Термін дії сертифікату і кваліфікаційного посвідчення встановлено:

-         3 роки для І і ІІ рівнів (процедура НПАОП);

-         5 років для ІІІ рівня (процедура НПАОП);

-         5 років для І, ІІ та ІІІ рівнів (процедура ISO).