Сфера діяльності ОСП

Методи НК

Умовне позначення методу НК

Найменування методу НК

Група І

Група ІІ

VT

візуально-оптичний

1,2,3,4,5

6,7,8,10,11,12,13,14,15

МТ

магнітопорошковий
метод коерцитивної сили

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5

6,7,8,10,11,12,13,14,15
6,7,8,10,11,12,13,14,15

РТ

капілярний

1,2,3,4,5

6,7,8,10,11,12,13,14,15

UT

ультразвуковий

1,2,3,4,5

6,7,8,10,11,12,13,14,15

RT

радіографічний

1,2,3,4,5

6,7,8,10,11,12,13,14,15

ЕT

вихрострумовий

1,2,3,4,5

6,7,8,10,11,12,13,14,15

LT

контроль герметичності

1,2,3,4,5

6,7,8,10,11,13,14

AT

акустико-емісійний

1,2,3,4,5

7,8,10,11,12,13,14,15

Виробничі сектори

Група I (за технологією виготовлення)

Позначення

сектору

Найменування сектору

1

литво

2

поковки, прокат, листи

3

зварювання та наплавлювання

4

труби

5

металовироби та напівфабрикати

 

Група II (за галузевими ознаками)

Позначення

сектору

Найменування сектору

Зміст

6

металообробка і металовиробництво

Основні матеріали (напівфабрикати) – поковки, прокат, литво, листи, труби

7

теплова енергетика*

Основний метал і зварні з’єднання елементів котлів, посудин що працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, турбін і допоміжного обладнання теплових електростанцій (тиск 40 кГс/см 2 і більше)

8

промислова енергетика

Основний метал і зварні з’єднання елементів парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води (тиск менше 40 кГс/см2)

10

трубопроводи

Основний метал і зварні з’єднання технологічних трубопроводів, магістральних нафто-, газо- і продуктопроводів і споруд на них

11

хімія та нафтохімія

Основний метал і зварні з’єднання посудин, машин і апаратів, що працюють під тиском, теплообмінної апаратури, газгольдерів, технологічних трубопроводів, компресорного і насосного обладнання

12

бурильне обладнання

Різьба і тіло труб нафтового сортаменту (бурильних, обсадних, насосно-компресорних), вертлюги, гаки, гакоблоки, штропи, елеватори, гальмівні стрічки, кранблоки бурових веж, основи бурових веж, обладнання, що використовується при капітальному ремонті свердловин, верстати - "качалки", бурові насоси, машинні ключі, арматура обв`язки гирла свердловин.

13

вантажопідіймальні споруди

Зварні з’єднання і металоконструкції вантажопідіймальних споруд

14

металоконструкції і будівельні конструкції

Металеві та будівельні конструкції

15

залізничний транспорт

Тільки машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки

 

* номенклатура об’єктів сектору 7 перекриває номенклатуру сектору 8

 

 

Перелік основних машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та відповідних виробничих секторів

Назва основних машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Позначення

секторів

1.    Парові котли з тиском пари більше 0,07 МПа і водогрійні котли з температурою вище 1150 С:

1.1.   Парові і водогрійні котли з тиском робочого середовища на виході більше 40 кгс/см2.

1-5; 7

1.2.   Трубопроводи пари та гарячої води в межах котла з тиском робочого середовища більше 40 кгс/см2

1.3.   Парові і водогрійні котли з тиском робочого середовища на виході до 40 кгс/см2 включно.

1-5; 8

1.4.   Котли-утилізатори (парові і водогрійні).

1.5.   Енерготехнологічні котли.

1.6.   Котли з високотемпературними теплоносіями (котли ВОТ).

1.7.   Котли пересувних установок.

1.8.   Трубопроводи пари та гарячої води в межах котла з тиском робочого середовища до 40 кгс/см2

2.    Парові котли з тиском пари менше 0,07 МПа і водогрійні котли з температурою менше 1150 С.

3.    Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском пари більше 0,07 МПа і температурою води більше 1150 С з тиском робочого середовища до 40 кгс/см2

1-3, 5; 6, 8

4.    Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском пари більше 0,07 МПа і температурою води більше 1150 С з тиском робочого середовища більше 40 кгс/см2

1-3, 5; 6, 7

5.    Підземні і зовнішні газопроводи.

1-5; 10

6.    Обладнання шахтних пристроїв.

1-5; 6,13,14

7.    Обладнання ліфтових шахтних підіймачів.

1-5; 13,14

8.    Магістральні нафтопродуктопроводи.

1-5; 10

9.    Скіпові підіймачі доменних печей та цапфи чавуновозів, злитковозів, металорозливочних ковшів.

1-5; 6,13

10.  Посудини, що працюють під тиском більше 0,07 МПа:

10.1.        Посудини хімічного, нафтохімічного, нафтодобувного, нафтопереробного та газового машинобудування з тиском до 160 кгс/см2 включно.

1-3; 5,6,11

10.2.        Посудини хімічного, нафтохімічного, нафтодобувного, нафтопе­реробного та газового машинобудування з тиском більше 160 кгс/см2

1-3; 5,6,11

10.3.        Посудини кріогенного машинобудування.

з тиском робочого середовища до

40 кгс/см2:

1-3; 5; 6; 8

більше 40 кгс/см2:

1-3; 5; 6; 7

10.4.        Посудини енергомашинобудування.

те саме

10.5.        Цистерни, бочки, балони.

те саме

10.6.        Автоклави та інші посудини з швидкодіючими затворами.

те саме

11.  Технологічні трубопроводи промислових підприємств.

1-5; 10

12.  Вежі бурові та їх основи, агрегати, інструмент та пристосування для спуско-підіймальних операцій при бурінні, капітальному і підземному ремонті свердловин на суходолі і континентальному шельфі.

1-5; 12


13.   Підіймальні споруди:

13.1.       Баштові крани.

13.2.       Мостові крани.

13.3.       Самохідні стрілові крани.

13.4.       Портальні крани.

13.5.       Крани для підйому людей.

13.6.       Лебідки.

13.7.       Знімні пристосування та вантажозахоплюючі пристрої.

13.8.       Ліфти всіх типів.

13.9.       Фунікулери.

13.10.    Ескалатори.

13.11.    Підіймачі (вежі)

1-5; 13

14.  Машини та апарати потенційно небезпечних виробництв хімічної, нафтохімічної, нафтодобувної, нафтогазопереробної промисловості.

1-5; 6,11

 

Методи НК

Умовне позначення методу НК

Найменування методу НК

Сектори за технологією виготовлення

Промислові сектори

VT

візуальний

1,2,3,4,5

6,7,8,10,11,12,13

МТ

магнітний

1,2,3,4,5

6,7,8,10,11,12,13

РТ

капілярний

1,2,3,4,5

6,7,8,10,11,12,13

UT

ультразвуковий

1,2,3,4,5

6,7,8,10,11,12,13

RT

радіографічний

1,2,3,4,5

6,7,8

ТT

інфрачервоний
термографічний

1,2,3,4,5

7

 

Виробничі сектори

Група I (за технологією виготовлення)

Позначення

сектору

Найменування сектору

1

литво (с)

2

поковки (f)

3

зварювальні вироби (w)

4

труби і трубопроводи (t)

5

прокат (wp)

Промислові сектор:

Позначення

сектору

Найменування сектору

6

виробництво (охоплює c, f, w, t та wp)

7

контроль перед введенням та у процесі експлуатації, включаючи виробництво (охоплює c, f, w, t та wp)*

8

залізничний транспорт та вироби для нього (охоплює f, wp або інші сектри за технологією виготовлення)

10

Теплова та атомна енергетика (охоплює c, f, w, t та wp)

11

Хімія та нафтохімія (охоплює c, f, w, t та wp)

12

Бурове обладнання (охоплює c, f, w, t та wp)

13

Вантажопідіймальні споруди (охоплює c, f, w, t та wp)

 

* номенклатура сектору 7 перекриває номенклатуру сектору 6