Вимоги до змісту та оформлення

Положення про випробувальну лабораторію


 

Положення про випробувальну лабораторіюмає встановити:

1.      Опис юридичного статусу випробувальної лабораторії (ВЛ):

2.      Загальна мета та задачі випробувальної лабораторії:

3.      Організаційна структура випробувальної лабораторії:

4.      Відомості:

5.      Перелік закріплених за лабораторією:

6.      Взаємодія зі сторонніми організаціями.

* Можливе посилання на “Паспорт” ВЛ


 

Форма титульної сторінки “ПОЛОЖЕННЯ”

Затверджую *

Керівник ______________

_____________________

_____________________

“___” ___________200_ р.

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про __________________________________________________________

назва лабораторії

_________________________________________________________

підприємство до складу якого входить лабораторія *

Керівник лабораторії

_____________________

підпис, ініціали, прізвище

“___” __________ 200_ р.

*      Тільки коли лабораторія не є юридичною особою, а входить до складу організації як

      структурний підрозділ